PREP Eğitimi Nedir?

PREP Eğitimi Nedir?

PREP Eğitim programı, kelime okuma becerilerinin direkt öğretiminden kaçınırken, okumanın altında yatan bilgi işleme stratejilerini geliştirir. Program çocuklar için tüme varımın tümden gelimden daha iyi bir öğrenme biçimi olduğu bilgisine dayanarak hazırlanmıştır.

Dikkat ve planlama programın en önemli görevleridir. Spesifik olarak, dikkat her görevi yerine getirmek için kullanılırken, planlama becerileri çocukları her görev sırasında ve sonrasında stratejilerini ve çözümlerini tartışmaya teşvik ederek geliştirilir.

Neden adı PREP?

PREP’in açılımı Pass Reading Enhancment Program (Pass okumayı geliştirme programı) dır. PASS zekâ teorisi üzerine geliştirilmiş bir programdır ve bu teori ile beraber yürütülür.

Kimler PREP eğitiminde faydalanabilir?

Yeterince motive edildiği halde hala okuma zorluğu yaşayan tüm çocuklar bu programdan yararlanabilir. Araştırmalar, bu çocukların iki gruba ayrılabileceğini gösteriyor. Her iki grubunda sınıflarında beklenen düzeyde okuma yapamaması ("Okuma", yazılı kelimeleri tanımlama yeteneği, özellikle yabancı kelimeleri veya anlamsız kelimeleri ifade eder) anlamına gelmediğinden gruplar benzerdir.

Zayıf okurlardan oluşan daha büyük grup, okuma zorlukları bilişsel işlevsellikteki geniş bir zayıflık yelpazesinden ortaya çıkan çocukları içerirken, küçük gruptaki çocuklar disleksik okuyucular olarak sınıflandırılabilir. Büyük kategorideki yoksul okuyucu, okumaya ihtiyaç duymayan diğer konularda mücadele etme eğiliminde olabilir ve çok çeşitli entelektüel görevlerde kötü performans gösterebilir.

Araştırmalar, iyi motivasyon ve duygusal refaha rağmen, kelime okuma ve anlama da dahil olmak üzere okuma zorluğu çeken çocukların çoğunun PREP'den faydalanacağını göstermektedir.

Yeni Hayatlar Özel Eğitim olarak Ankara Sincan, Batıkent ve Ankara Çankaya Kızılay Şubelerimizde PASS Reading Enhancement Program: PREP adıyla anılan okuma ve yazma da problem yaşayan çocuklara için tedavi edici bir okumayı anlama programı hizmet verilmektedir.